Kaminmøder

Lørdag den 1. september kl. 9.30-16 på Harvarthigården, Havarthivej 5, 2840 Holte.

Bestyrelsen har taget skridt til 3 kaminmøder:

Det første er med Venstre Kommunalbestyrelsesmedlem Anika Rée og gennemføres torsdag den 11 oktober 2018 – fra 19:00 – 21:00

Forud herfor er der er mulighed for at besøge DIAKONISSESTIFTELSENS SENIORBOLIGER. Onsdag den 19 september 2018. Se invitation.


Det andet er med Venstre Kommunalbestyrelsesmedlem Per Carøe og gennemføres torsdag den 8 november 2018 kl. 19:00 til 21:00 *)

Det tredje er med Venstre Kommunalbestyrelsesmedlem Første Viceborgmester Erik Mollerup og gennemføres torsdag den 22 november 2018 kl. 19:00 til 21:00 *)

Sæt allerede nu kryds ved disse datoer. *) Nærmere info følger.

Med venlig hilsen

Ulrik Iversen

Formand, Venstre i Søllerød

 

Her kan du møde Venstre

Efter en fantastisk sommer starter vi på august og septembers arrangementer.

Her kan du møde Venstre og de folkevalgte politikere i Rudersdal og Rudersdalkredsen.

Lørdag den 11. august fra kl. 08.00

Morgenbord Birkerød Hovedgade - Kom og besøg Venstres stand på Majpladsen

Søndag den 12. august kl. 10.00-16.00

Vedbæk Havnedag - Kom og besøg Venstres stand. Børnene kan få ansigtsmaling og måske et lille ballondyr.

Lørdag den 1. september kl. 9.30-16

Rudersdal Folkemødedag, Havarthigården, Havarthivej 5, 2840 Holte

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager i Folketingsdebatten kl. 9.30

Borgmester Jens Ive deltager i den kommunalpolitiske debat kl. 15

Miljø- og Fødevarerminister Jakob Ellemann kan du møde kl. 14

Vi sender mere om programmet senere.

Torsdag den 13. september kl. 17:30

Rundvisning på Gladsaxefortet, Batterivej 54B, 2860 Søborg

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Mads Fuglede (V)

Grundlovsmøde

Tirsdag den 5. juni kl. 14.00 inviterer Venstre i Rudersdal til grundlovsmøde på Carlsminde, Søllerødvej 30, Søllerød, 2840 Holte

Velkomst og sang v/ formand for børne- og skoleudvalget Daniel E. Hansen

Grundlovstale: Borgmester Jens Ive

Green Leaves, Rudersdal musikskole underholder

I pausen byder Venstre i Rudersdal på sandwich og drikkevarer

Grundlovstale: Medlem af EU Parlamentet Morten Løkkegaard.


Mød forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

 

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 18-21 inviterer kredsens folketingsmedlem Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kredsens medlemmer til et besøg i Folketinget.

Vi starter med en rundvisning i folketinget, hvorefter vi spiser ”dagens ret” i Snapstinget. Derefter er der kaffe i Venstres gruppeværelse, hvor Claus Hjort Frederiksen vil holde et aktuelt politisk oplæg, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Deltagerpris er 200,- som dækker udgifterne til mad og drikkevarer.

Tilmelding til formand for kredsen, Gitte Rasmussen, gr@gitterasmussen.dk, 40 51 06 17

Da der er begrænset deltagerantal, er dette arrangement kun for medlemmer.

Når du har tilmeldt dig, vil du få tilbagemelding om der er plads, samt oplysninger om hvordan du betaler for arrangementet.


Generalforsamling

Venstre i Rudersdal afholder generalforsamling mandag den 19. marts kl. 19.30, Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
 10. Valg til kredsbestyrelsen
 11. Valg af medlem af regionsbestyrelsen
 12. Valg af delegerede til landsmødet
 13. Eventuelt

 Bemærk venligst, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest en uge før generalforsamlingen har stemmeret.

 Efter generalforsamling

 Politisk debat med Randi Mondorf, medlem af regionsrådet

 

Årsmøde i LOF

20. marts 2018 kl. 17.00, LOF, Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, 2630 Holte.

Årsmøde i LOF Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Gentofte, Ballerup og Rudersdal) afholdes tirsdag, den 20. marts kl. 17.00 hos LOF, Mariehøjcentret Øverødvej 246 B, Holte. Dagsorden ifølge vedtægterne. Yderligere information kan indhentes hos formanden Bent Christoffersen, tlf. 2462 7827, email:bentc@post11.tele.dk.  Alle medlemmer af Venstre i de pågældende kommuner er velkomne.

 

Høj Velfærd - lav skat valghæfte KV 2017

Læs vores politik og lær vores 27 kandidater bedre at kende. Klik nedenfor (íPaper-udgave) eller her som pdf. Uddelt med Rudersdal Avisen.


 

Venstres valgprogram

Venstres hold til Kommunalvalget er klar

Pressemeddelelse

Borgmester Jens Ive (V) genvalgt som borgmesterkandidat for Venstre i Rudersdal


Først og fremmest er jeg glad, og ydmyg for at få så entydig opbakning til mit genvalg, og jeg ser frem til en ordentlig og konstruktiv debat frem mod valget, siger Jens Ive.

Også Venstres formand i Rudersdal, Gitte Rasmussen, glæder sig over genvalget og er tilfreds med, at Jens Ive endnu engang er valgt som borgmesterkandidat for Venstre i Rudersdal.

- Jeg er glad for at Jens Ive er blevet valgt, for han er en meget kompetent og ærlig politiker, der interesserer sig for lokalsamfundet. Han har en ægte interesse for det lokalpolitiske og de mennesker, der udgør et lokalsamfund.

Borgernærhed er et vigtigt fokuspunkt for Jens Ive og hele kommunalbestyrelsen.

- Vi skal fortsætte med de resultater, som vi har fået i Rudersdal over de seneste tre et halvt år, hvilket vil sige en åbenhed overfor borgerne, en nem tilgængelighed til medlemmer af kommunalbestyrelsen og udvidede høringer og drøftelser, hvor vi får talt sagerne godt igennem sammen med borgerne, siger Jens Ive.

Den genvalgte borgmesterkandidat glæder sig ligeledes over samarbejdet i kommunalbestyrelsen, som han håber kan fortsætte.

- Jeg vil gerne sige tak for et rigtig godt, konstruktivt og bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det er ganske få, der ikke har deltaget i det brede samarbejde, og det betyder langtidsholdbare løsninger for borgerne i Rudersdal. siger Jens Ive, der også nævner nogle af de udfordringer, som kommunen står over for.

- Det er jo en periode, hvor vi er udfordret på vores økonomi. Vores borgere bidrager i den grad, men udfordringen er, at pengene i for høj grad skal betales videre til andre kommuner. Så en af de store opgaver er at få sikret en ordentlig økonomisk ramme, så vi kan fastholde vores gode og ordentlige kvalitet i vores borger-rettede tilbud, siger Jens Ive.

Resten af Venstres kandidatliste til årets kommunalvalg vil blive valgt på et senere opstillingsmøde.

Folketingskandidat

10. april 2018

Venstre i Rudersdals folketingskandidat har siden 2007 været Claus Hjort Frederiksen. 

Claus Hjort Frederiksen

Forsvarsminister, MF
E-mail: fmn@fmn.dk
Telefon: 72 81 00 00

Medlem…

LÆS MERE

Kredsbestyrelsen

8. april 2018

Danmark er opdelt i 92 valgkredse fordelt på 10 storkredse. I hver valgkreds har Venstre en folketingskandidat og en kredsbestyrelse. Det er kredsbestyrelsens opgave at holde opstillingsmøde og organisere valgkampen for kredsens kandidat.

Gitte Rasmussen

Formand
E-mail:

LÆS MERE