• Billedetekst
  • Af Jens Hansen

Grundlovsmøde på Carlsminde, Søllerødvej 30, Holte

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen indleder dagens talerrække kl. 10.00.

Efter er musikalsk indlæg fra Rudersdal Musikskole følger kredsens folketingskandidat Marianne Lynghøj, Gruppeformand i region Hovedstaden, Randi Mondorf og Gruppeformand i Rudersdal Kommunalbestyrelse Malene Barkhus.

Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at samle så spændende et hold af talere til vores Grundlovsarrangement og jeg er sikker på, at vi alle kan få noget godt at tænke over med hjem, med baggrund i indlæggene.

Dagens indledes med morgenbord kl. 9.30 og alle er naturligvis meget velkomne, så tag gerne familie og venner med!


Generalforsamling 2023

Venstre i Rudersal afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19.00 i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød. Se indkaldelsen nedenfor, som er sendt til alle medlemmer pr. mail.

  • Billedetekst
  • Af Jens Hansen

Støt Marianne Lynghøj

Klik på billedet nedenfor for at komme til Mariannes kandidatside, hvor du kan læse mere om Marianne.


Aktiviteter

God sommer

Efter sommerferien kan du møde Venstre i Rudersdal:

·       13. august: Morgenbord i Birkerød Hovedgade

·       14. august: Vedbæk Havnedag

·       3. september: Rudersdal Folkemødedag på Havarthigården

·       9. september: Birkerød Kulturnat.Grundlovsdag

  • Billedetekst
  • Af Jens Hansen

Indkaldelse til generalforsamlinger i Venstre i Rudersdal og vælgerforeningen i Søllerød

Opstillingsmøde - Ny folketingskandidat

14. marts 2022 kl. 19.30

Rudersdalkredsen skal vælge ny folketingskandidat, da Claus Hjort Frederiksen ikke genopstiller.

Se indkaldelsen her.

Valghæfte KV2021

Venstre i Rudersdals valghæfte bliver omdelt i disse dage. Læs det her.


Venstres kandidater til Kv2021
KV kandidater

Markant opbakning til Venstre

Mandag aften satte Venstre i Rudersdal holdet til kommunalvalget i november.
Et hold på 25 kandidater, med borgmester Jens Ive i spidsen.

Formand for Venstre i Rudersdal Gitte Rasmussen er imponeret over den store opbakning til Venstre og Borgmester Jens Ive.

 ”Vi har haft seriøse drøftelser med alle kandidater, og er stolte af, at vi nu har 25 yderst kompetente kandidater. Jeg glæder mig over den store opbakning til Venstre i Rudersdal, og derfor ser jeg også med god optimisme på den forestående valgkamp.”

Gitte Rasmussen fortsætter, ” Vi har en stærk liste anført af nuværende lokalpolitikere, Vi har politisk erfaring fra såvel kommunalpolitik som regionalpolitik. Aldersintervallet er bredt, det spænder fra 18 til 75 år, og med bopæl i alle hjørner af Rudersdal Kommune. Erhvervsmæssigt fordeler kandidaterne sig bredt.  Iværksættere, små og store virksomheder i det private erhvervsliv, uddannelse, undervisning, daginstitution, sundhed over til den finansielle verden er også repræsenteret.

Familiemæssigt spænder kandidaterne også bredt, nybagte forældre, børn i daginstitution, børn i skole, unge i gymnasium og videregående uddannelse til kandidater som har børnebørn.
"Venstre har taget ansvar for udviklingen, økonomien, og kvaliteten i Rudersdal og er med det nye hold klar til at fortsætte det spor. 

Med Rudersdals borgmester Jens Ive, som borgmesterkandidat står holdet fortsat for at udvikle og forny Rudersdal." udtaler formand Gitte Rasmussen, der glæder sig over den imponerende liste. 

"Der er utrolig megen positiv energi i Venstres kandidater, og de vil alle arbejde hårdt for at nå deres mål for Rudersdal. Venstres hold er klar til at tage ansvaret for det brede samarbejde i Rudersdal kommunalbestyrelse de næste 4 år" fortsætter Gitte Rasmussen.

Borgmester Jens Ive følger op. ”Jeg er virkelig glad for den store opbakning til den linje som Venstre i de sidste fire år har lagt for Rudersdals udvikling og fornyelse. Samtidig med at vi fortsat står skarpt på at bevare det grønne og styrke miljøet. Vi har vist at bredt samarbejde og gennem langsigtede beslutninger givet den ro i den politiske proces der skal til for at tage det nødvendige ansvar, også når beslutningerne bliver svære. Rudersdal står i dag rustet med et meget stærkt budgetgrundlag for de kommende år, hvor der kan frigøres ressourcer til ny udvikling, samtidig med vi kan beskytte såvel kerneydelsen i serviceopgaverne, som fortsætter den robuste økonomiske linje.”

For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes henvendelse til
Borgmester Jens Ive – tlf. 40 10 81 71 
Formand for Venstre i Rudersdal Gitte Rasmussen – tlf. 40 51 06 17

Venstres kandidater:

1                    Jens Ive                             -Rudersdal

2                    Randi Mondorf                 -Holte

3                    Jens Darket                       -Birkerød

4                    Malene Barkhus              -Vedbæk

5                    Klaus Nørby Jakobsen   -Birkerød

6                    Anika Rée                         -Nærum

7                    Jens Kloppenborg           -Vedbæk

8                    Henrik Bach Mortensen -Søllerød

9                    Maiken Andersen            -Nærum

10                 Per Carøe                         -Trørød

11                 Aleksander Foged           -Holte

12                 Anders Modey                  -Birkerød

13                 Sven Kolstrup                  -Bistrup

14                 Lars Neumann                 -Trørød

15                 Søren Hyldgaard             -Birkerød

16                 Ulrik Iversen                     -Nærum

17                 Niels Bundsgaard           -Trørød

18                 Karin Vith Ankerstjerne  -Bistrup

19                 Jesper Winter Andersen -Høsterkøb

20                 Esma Birdi                        -Holte

21                 Peter W.Ø. Larsen          -Bistrup

22                 Ulla Thillerup                    -Nærum

23                 Lars Kristensen               -Søllerød

24                 Morten Munch                 -Skovly

25                 Knud Riedel                     -Skodsborg

Genvalg til Jens Ive og Randi Mondorf

Jens Ive og Randi Mondorf genvalgt som hhv. borgmesterkandidat og kandidat til Regionsrådet.

Genvalg

På opstillingsmødet den 19. marts 2021 blev Jens Ive og Randi Mondorf genvalgt. Læs deres motivation for valget her.

Jens Ive - Derfor stiller jeg op

Rudersdal Kommune er inde i en rivende positiv udvikling.

Jeg har haft det privilegie at være med til at starte mange af de initiativer der nu dag for dag styrker og udvikler Rudersdal. Nu gælder det om at vi holder kursen og kadencen – og den opgave vil jeg fortsat gerne være en del af.

Vores daginstitutioners rammer og den bevidste tilgang til pædagogisk faglighed er blevet betydeligt styrket over de seneste år. Vi er ikke i mål, der skal åbnes nye institutioner, der skal renoveres og den faglige indsats skal fortsat løftes. Den udvikling vil jeg fortsat gerne være med til at understøtte.

Vores skoler gør det rigtig godt. God trivsel og høj faglighed går hånd i hånd. Fantastiske børn og unge, der i godt samspil med dygtige medarbejdere hver dag udvikler og ruster sig til fremtidens udfordringer. Et skolevæsen i det nationale førerfelt, hvor nærheden og trygheden i de mindre årgange er blevet sikret, og hvor vi nu skal vise vejen for nye standarder i udskolingerne. Alt sammen til gavn og glæde for vores fantastiske unge mennesker, der gør det virkelig godt. Den udvikling vil jeg fortsat gerne være med til at drive fremad.

Et ældreområde med et stærkt borgerfokus. Et ældreområde der hele tiden udvikler nye veje til at forbedre plejen og omsorgen. Nye veje til at sætte den enkelte medarbejderes faglige kompetencer endnu bedre i spil, i en tæt daglig dialog med den enkelte borger. Også her skal rammerne stadig styrkes, både i antal og kvalitet. Her skal fortsat udvikles nye veje til styrket ledelse. Her bliver der fuld fart frem i de næste fire år. Den rejse vil jeg fortsat gerne være en del af.

Den kommunale økonomi er blevet styrket markant i de seneste år. Det er ikke tilfældigt, det er sket gennem styrket ledelse af økonomien, gennem strukturreformer, og gennem en aktiv indsats for at påvirke den endelige aftale om en udligningsreform. En indsats der betød at reformen faldt mere gunstigt ud for Rudersdal, end for mange andre af de kommuner vi normalt sammenligner os med.

At der fortsat er styr på økonomien i Rudersdal er i sig selv til gavn og glæde for Rudersdals borgere, og signalerer respekt for den kommunale indkomstskat som borgerne skal betale. En skat der selv efter udligningsreformen er en af Danmarks laveste. Den faste hånd på roret vil jeg gerne fortsætte.

Men den stærke økonomi giver også muligheden for at fastholde de nødvendige store investeringer der skal til for at udvikle moderne rammer for børn, unge og ældre.

Ja, styrken i den kommunale økonomi er blevet så markant at vi for første gang i rigtig mange år også har fået muligheden for at investere massivt i vores idrætsliv. Vi kan nu opdatere vores idrætsfaciliteter rundt omkring i Rudersdal, få renoveret og fornyet, så vi i løbet af nogle år kan komme op på en flot nutidig standard. Det fortjener Rudersdals borgere, der er flittige bruger af idrætten. Det løft af idrætsområdet, vil jeg glæde mig til at understøtte og opleve.

Startskuddet er også gået for en massiv indsats for Rudersdals klima og miljø. Udarbejdelse af en ambitiøs miljøhandlingsplan der konkret skal vise vejen til et CO2 neutralt Rudersdal, senest i 2050. Fokus på FNs verdensmål, og en særlig borgerinddragende proces for praktiske løsninger i den cirkulære økonomi. Dertil kommer kommende års milliard investeringer for at stoppe forurenende overløb til vores smukke søer. Vi skal værne om både det grønne og det blå, i og omkring Rudersdal, det er unikke naturværdier. En bevidst tilgang i forlængelse af generationers insisteren på at bevare Rudersdals smukke natur. Den indsats bliver ikke uden kampe. De kampe stiller jeg fortsat gerne op til, for at bevare vores stærke miljø og naturværdier.

Rudersdals værdier, det grønne og det blå, lys og luft, fokus på livskvalitet. Fokus på trivsel og faglig kvalitet, for både børn, unge og ældre. Fokus på borgerinddragelse, på dialog, på sameksistens. Fokus på et vidensbaseret erhvervsliv, der trives og vækster.

De værdiers store styrke har virkelig spredt sig uden for kommunens grænser. Vi oplever i øjeblikket en usædvanlig stor tilflytning, særlig af børnefamilier. Udenfor de kommunale grænser har man set at Rudersdal kan noget særligt, og har noget særligt at byde på. Om det er faglighed, kvalitet i ydelserne, eller naturen der trækker mest for den enkelte, er for mig ikke afgørende. Afgørende for mig er at vi fortsætter den rivende positive udvikling for Rudersdal, og den udvikling vil jeg fortsat gerne være en del af – derfor stiller jeg op.

Randi Mondorf - Hvorfor genopstiller jeg til Regionsrådet

Jeg tror ikke nogen efter godt et  års pandemi er i tvivl om sundhedsvæsenets betydning og vigtigheden af velfungerende regioner. 

Det er derfor afgørende hvordan vi leder sundhedsvæsenet og det vil jeg gerne være med til at stille mig i spidsen for og fortsætte den udvikling, jeg gennem en årrække har medvirket til. Og i mine øjne er der i høj grad brug for et tydeligt borgerligt og liberalt aftryk. Et aftryk med et stærkt fokus på patienternes rettigheder og kvaliteten af behandlingerne. Et sundhedsvæsen, hvor patienterne ved hvem,  der er ansvarlig for deres behandling og den er kompetent og der er et valg. Og så skal vi tættere på,  at patienterne kan få undersøgelser og kontroller samlet på et sted og en dag.

Hertil kommer et stærkt ønske om at fortsætte Venstre´s vigtige initiativer på miljøområdet, der skal sikre rent drikkevand til vores børn. Dette er blot et blandt adskillige elementer i arbejdet med at udvikle Region Hovedstaden til en stærk og relevant partner indenfor forskning og miljøteknologi. 

Lorem ipsum dolor

18. maj 2024 12:14

Så er vi klar til at sætte plakater op på Geels Bakke. Marianne Lynghøj får hjælp af Venstres formand Troels Lund Poulsen, Morten Løkkegaard, Jens Kloppenborg, Randi Mondorff, Malene Barkhus og Julie Quaas.…

19. april 2024 22:51

Marianne Lynghøj Venstres EP kandidat i Nordsjælland. Du kan stemme på Marianne i hele landet.

11. april 2024 09:10

Ny formand i Rudersdalkredsen Morten Munch.