Venstre i Rudersdal stiller med et stærkt kandidatfelt af 25 kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021. I Venstre har vi sidestillet opstilling. Det gør, at de personlige stemmer afgør, hvem der vælges 16. november 2021. Jens Ive er spidskandidat - eller som vi kalder det borgmesterkandidat. Nedenfor kan du se kandidaterne. En række af kandidaterne har egne sider, som du kan komme videre til ved at klikke på billedet.

1. JENS IVE

Rudersdal

CV

 • 66 år, Borgmester i Rudersdal siden 2012
 • Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2002
 • Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Landsforening

MÆRKESAGER

Respekt for andre, og andres værdier danner grundlaget for et velfungerende nærdemokrati. Høj kvalitet til børn og unge, sammenhæng for familien og en tryg senioralder. Rudersdal kommune, kommunen for de tre generationer - Danmarks bedste bokommune.

2. Randi Mondorf

Holte

CV

 • 60 år, cand.merc.
 • Har boet i Holte i 30 år og har 3 voksne børn
 • 12 år i Kommunalbestyrelsen 
 • Formand Erhvervsudvalget samt tidl. formand for Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 • Har været medlem af Regionsrådet i 8 år
 • Medlem af Europarådet, Monitoring Committee
 • Formand for bestyrelsen Mercy Ships Danmark

MÆRKESAGER

Jeg brænder for at skabe og udvikle de bedst mulige rammer for vores hverdag i Rudersdal og passe på vores dejlige natur - alt det, som gør os glade for at bo og drive virksomhed i Rudersdal.

https://www.facebook.com/RandiMondorfVenstre

3. Jens Darket

Birkerød

CV

 • 63 år, civilingeniør og HD i Regnskab
 • Medlem af kommunalbestyrelsen igennem 8 år
 • Gift med Mette Kaagaard og sammen har vi Josefine, Anne Sofie og Valdemar
 • Bor i Birkerød og før da i Holte
 • Aktiv i ungdomsteaterforeningen Limenas, DDS spejderne Frederikslund Gruppe, skolebestyrelse og  grundejerforening

MÆRKESAGER

Tryghed og frihed for børn og borger i alle aldre.

Jeg arbejder for en god skolegang, trygge rammer og et alsidigt fritidsliv for vores børn. Og for at vi som ældre har frihed til at vælge det, der passer os bedst. Jeg vil også værne om vores fantastiske natur og arbejde for et renere vandmiljø og et mere bæredygtigt Rudersdal.

www.jensdarket.dk

facebook.com/stemjensdarket

4. Malene Barkhus

Vedbæk

CV

 • 39 år. Bor i Vedbæk med min mand Jesper og vores to børn
 • Kundeansvarlig for retailkunder, Microsoft
 • Medlem af Venstres Udviklingsudvalg v. Tommy Ahlers
 • Udvalgsformand, Frederiksberg Kommune (2014-2018)
 • Gruppeformand Venstres Gruppe, Frederiksberg (2014-2018)
 • Formand for Slotskredsen for Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (2009-2021

MÆRKESAGER

Vores børn fortjener det bedste. Deres fremtid afhænger af det, vi giver dem med. Derfor skal 95% af alle lektioner i folkeskolen være med lærere, uddannet i det fag, de underviser i.

5. Klaus Nørby Jakobsen

Birkerød

CV

 • 56 år
 • Boet i Birkerød siden 1996
 • Gift med Mette og har 3 voksne børn som alle har gået på Høsterkøb/Sjælsøsskolen samt på Birkerød Gymnasium
 • Partner i en software virksomhed og ekstern lektor på CBS.
 • Tidligere udvilklingschef på Birkerød Gymnasium og direktør i Dansk Tennis Forbund
 • Har siden 2002 været aktiv frivillig i Skjold Birkerød, Birkerød Tennis Klub, Limenas og som mangeårig formand for Team Rudersdal

MÆRKESAGER

Vi fortjener bedre faciliteter til idrætslivet. Vores lokale erhvervsliv skal have gode forhold.

6. Anika Rée

Nærum

CV

 • 44 år, salg- og marketingchef
 • Næstformand i social- og sundhedsudvalget
 • Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014
 • Bor i Nærum 
 • Opvokset i Vedbæk/Trørød og arbejder i Holte
 • Mor til 2 piger på 5 år og 10 år

MÆRKESAGER

Det skal være trygt at bo og færdes i Rudersdal, og vi skal have flere valgmuligheder i forhold til den kommunale service. Nye lokale sundhedscentre, der kan varetage flere behandlinger, kontroller og prøvetagninger tættere på borgerne. Handling på den grønne omstilling og en folkeskole, der åbner sig mere op for omverden og bliver bedre til at favne det enkelte barn, så flere børn trives.  

Læs mere på: anikaree.venstre.dk

Mail: aree@rudersdal.dk mobil: 72681071.

7. Jens Kloppenborg

vedbæk

CV

 • 51 år - bor i Vedbæk med sin hustru Lone og deres to børn Ida på 14 og Emma på 11
 • Næstformand for skolebestyrelsen på Vedbæk skole
 • Uddannet journalist ved Danmarks Journalisthøjskole
 • Journalist, redaktør og programmedarbejder ved Danmarks Radio gennem flere år
 • Informationschef i Københavns kommune og personlig rådgiver for fhv. borgmester Søren Pind
 • Særlig rådgiver for flere Venstreministre og pressechef i Venstre
 • Iværksætter med analysevirksomhed i København, Singapore og Manila, solgt til Retriever AB

MÆRKESAGER

Mit fokus på højere trivsel, faglighed og ikke mindst dannelse, fra mine syv år i skolebestyrelsen på Vedbæk skole, vil jeg tage med mig ind i kommunalbestyrelsen. Jeg vil give mere frihed til at de enkelte skoler, børnehaver og plejehjem kan udrette en forskel. Flere og bedre fritidsaktiviteter til vores børn og unge i Rudersdal. Rudersdal skal fortsat være hovedstadens grønne oase uden fortætning af byggeri. Det kræver at intentionerne i vores lokalplaner holdes.

Mail: jens@kloppe.dk Mobil: 2615 2497

8. Henrik Bach Mortensen

Søllerød

CV

 • 65 år - Cand. polit – bor i Søllerød
 • Fhv. politisk direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation
 • Fhv. Leder af Venstres Politisk-økonomiske sekretariat i Folketinget
 • Politisk erfaring: Elevråd Holte Gymnasium og Venstres Hovedbestyrelse
 • Medlem af Gladsaxe Byråd 2017-2020
 • Vicepresident i det europæiske liberale parti ALDE

MÆRKESAGER

Rudersdal skal være Danmarks bedste kommune: Grønne områder, skoler i top, trygge daginstitutioner, glad alderdom, aktiv idræt, lav skat, gode muligheder for erhverv

9. Maiken Gjerrow Andersen

Nærum

CV

 • 51 år, gift med Flemming og vi har 2 voksne drenge
 • Bor i Nærum
 • Leder af integreret institution og ressourcegruppe
 • Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre i Søllerød i 8 år
 • Formand i BSV´s Venner, en bankoforening som støtter ungdommen i Nærum fx. Nærum ungecenter samt frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

MÆRKESAGER

Børn skal have de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig. Vores daginstitutioner er et oplagt sted at give børnene den mulighed. I Rudersdal Kommune er vi allerede godt på vej med at skabe de fysiske rammer, ved at investere i flere børnehuse. Jeg vil arbejde for at videreudvikle og styrke kvaliteten i vores dagtilbud.

10. Per Carøe

Trørød

CV

 • Jeg er 62 år og driver selvstændig virksomhed
 • Bor i 2950 Trørød
 • Er medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Medlem af Byplan, Bycenter samt Kultur & Fritid udvalgene
 • Tidligere formand for skolebestyrelse på Trørødskolen

MÆRKESAGER

Jeg brænder for borgerinvolvering, aktivering af Ungestrategien, udvikling af kultur- og idræts faciliteter og anvendelse af Rudersdals fantastiske natur

www.5caroe.dk og www.Facebook.com/5caroe

11. AleXander Foged

VU - Holte

CV

 • Fylder 18 år til november 2021
 • Går i gymnasiet og er medlem af elevrådet
 • Bor og opvokset i Holte -Medlem af VU siden 2018
 • Formand VU i Rudersdal

MÆRKESAGER

Rudersdal er en fantastisk kommune - men vi kan gøre den endnu bedre. Den unge stemme skal høres, den grønne dagsorden kræver handling, og skolen mangler nytænkning.


https://www.facebook.com/FogedAlexander

12. Anders modey

Birkerød

CV

 • 38 år
 • Bor i Birkerød med min kone Julie
 • Arbejder til daglig som sales manager
 • Opvokset i Holte, Nærum og Birkerød
 • Tidligere konstitueret formand for VU i Venstre Birkerød

MÆRKESAGER

Vi skal videreudvikle på den mange gode tilbud, der er i vores kommune og blive ved med at skabe bedre rammer, større frihed og mere selvbestemmelse i de enkelte institutioner og skoler. Jeg vil kæmpe for at give Birkerød Idrætscenter samt svømmehallen et løft, så vi kan tilbyde de bedste forhold til vores aktive borgere og samtidig tilbyde bedre rammer for fysisk aktivitet i skolerne og gymnasiet. Jeg ønsker at medvirke til at skabe de politiske rammer, der sikrer et aktivt og levende handelsliv i Birkerød.

13. Sven Kolstrup

Birkerød

CV

 • Partner i konsulentvirksomheden Faarup&Partners A/S
 • Tidligere direktør i IBM Danmark
 • Gift og har boet i Birkerød i 37 år
 • Børnebørn der går på Søholmskolen, Bistrup
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre, Birkerød
 • Præsident Birkerød Rotary Club

MÆRKESAGER

Rudersdal Kommune skal være: Landets bedste kommune til en fornuftig grøn omstilling. Førende i effektiv brug af borgervenlig digitalisering. Konstant fokuseret på at forbedre forholdene til det private erhvervsliv. En kommune ALLE har lyst til at vokse op og blive boende i.

14. Lars Neumann

Trørød

CV

 • 65 år, direktør og forsikringsmægler
 • Har været aktiv og boet i Vedbæk og Trørød i mere end 20 år
 • Har 6 voksne børn og 6 børnebørn
 • Formand for fodboldklubben FC Rudersdal og The Scandinavian Golf Club

MÆRKESAGER

Jeg vil kæmpe for at sikre at sikre kommunens sportsudøvere og aktive en kompetent stemme i kommunalbestyrelsen. Jeg vil kæmpe for en overordnet udviklings- og vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne, så anlæggene er tidssvarende og vel vedligeholdte. Jeg vil kæmpe for og hjælpe nye aktiviteter og sportsgrene (eks. Padel) i gang, og at bestående anlæg løbende tilpasses nye tiltag og behov – f.eks. er fodbold nu en helårs-udendørs sport, hvorfor der er et øget behov for udendørs kunstgræsbaner med lysanlæg.


15. Søren Hyldgaard

Birkerød

CV

 • 50 år, 3 børn 21, 18 og 13 år.
 • Bor i Birkerød, ejer af lokal virksomhed.
 • Formand for Birkerød Håndbold Klub.
 • I kommunalbestyrelsen fra 2010-2019, bl.a. som formand for Musikskolerådet & Børn- & Ungeudvalget.
 • Skolebestyrelsen på Birkerød Skole og Bistrupskolen.
 • Birkerød Idrætscenter brugerråd.
 • Miljø- og Teknikudvalget samt Bycenterudvalget.
 • Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget.

MÆRKESAGER

Jeg genopstiller, fordi Rudersdal skal blive ved med at være en dynamisk og moderne kommune. Jeg går ind for frihed og enkelthed – og gennemtænkte langsigtede løsninger. Jeg vil fortsat knokle for vores unge for bedre trivsel, inspiration og fællesskab. Og jeg vil fortsat knokle for en smuk grøn og bæredygtig kommune. Respekt for de ældre. Ældre skal være herre over eget liv.

16. Ulrik Iversen

Søllerød

CV

 • 66 år og advokat i Nærum (hjemmekontor)
 • Bor i Nærum med min hustru og vi har 2 voksne børn
 • Formand for Venstre Vælgerforening i Søllerød  i 8 år
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre i Rudersdal
 • Medlem af Kredsbestyrelsen
 • 2. suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen

MÆRKESAGER

Jeg kæmper for at Rudersdal har de bedste skoler, daginstitutioner, beskyttet naturområder, økosystemer og biodiversitet, og vil aflevere et bedre miljø til kommende generationer.

17. Niels Bundsgaard

Trørød

CV

 • Jeg er 75 år gammel
 • Pensioneret Luftkaptajn, tidl. jagerpilot, sluttede som Vicepræsident i Star Air
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre i Søllerød, Rudersdal og Kredsbestyrelsen
 • Formand for hegnssynet i Rudersdal
 • Gift med Lone, vi bor i 2950 Trørød

MÆRKESAGER

Jeg vil kæmpe for den ældre borgers ret til: "Længst mulig i eget liv". Det betyder, at der skal være størst mulig valgfrihed på alle "hylder2, det være i eget hjem eller på plejehjem. Jeg vil arbejde for at hastigheden i Rudersdals byområder, som udgangspunkt skal være 40 km/t, af hensyn til vores børn og en sænkning af dækstøj fra bilerne. Jeg vil arbejde for den grønne profil i Rudersdal, hvor bæredygtighed skal indtænkes i fremtidige kommunale projekter. Jeg vil kæmpe for at Venstre skal stå i spidsen for tværpolitiske løsninger, som man har gjort i mere end tre årtier.

https://www.facebook.com/nielsanker.bundsgaard

18. Karin Vith Ankerstjerne

Trørød

CV

 • 52 år, bor i Birkerød
 • Forretningsudvikler og projektleder
 • Medlem af Venstre i knap 30 år
 • Stiftede Hørsholm-Karlebo VU
 • Har arbejdet for Venstre i Folketinget
 • Medlem af Kredsbestyrelsen

MÆRKESAGER

Jeg stiller op for at støtte op om den gode udvikling Rudersdal Kommune er i.

19. Jesper Winther Andersen

Høsterkøb

CV

 • 69 år, journalist, redaktør, kommunikationsrådgiver
 • Bor i Høsterkøb med Susanne og ”æslet&hunden” (kendt fra Facebook) 
 • Formand for Høsterkøb Grundejerforening, formand for Rudersdaldal Erhvervsforening, medlem af bestyrelsen i Vedbæk Havn, tidligere medlem af byrådet i Birkerød.

MÆRKESAGER

Jeg stiller op for at medvirke til at gøre en god kommune bedre. Mere frihed og færre regler. Bedre vilkår for erhvervslivet. Bevare vores grønne områder og værne om miljøet i vores mange perler – bl.a. Høsterkøb. Mere fokus på klimaindsatsen. Respektere og huske vores ældre.



20. Esma Birdi

Holte

CV


MÆRKESAGER


21. peter w. ø. larsen

Birkerød

CV

 • 70 år har boet i Bistrup i 35 år
 • Statsaut. revisor – egen virksomhed
 • Har altid interesseret mig i lokalsamfundet, lokal- og landspolitik

MÆRKESAGER

Mit lokalpolitiske mål er fortsat at styrke samarbejdsklima erhverv/kommune, aktivere kommune til bekæmpelse af kriminalitet og bevare Bistrups særpræg


22. Ulla thillerup

Nærum

CV

 • Bor i Nærum
 • Selvstændig frisør på Trørød torv
 • Gl. Holte menighedsråd i 12 år
 • Formand for Rudersdal Folkemødedag
 • Tidl. Vedbæk gardens bestyrelse
 • Sekretær i Venstre i Søllerød
 • 1 suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen .

MÆRKESAGER

Sætter stor pris på bevarelse af lokalområderne med grønne områder samt lokal handel bl.a. i Gl. Holte, Trørød og Nærum. 

23. Lars Kristensen

Søllerød

CV

 • 75 år, konsulent/pensionist
 • Bopæl: Søllerødvej i Søllerød
 • Politisk aktiv i over 50 år i Venstre
 • Tidl. amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester
 • Formand for Søllerød Grundejerforening
 • Medlem af Skatteankenævnet

MÆRKESAGER

Jeg er fortsat en aktiv ”spiller” i udviklingen af Rudersdal med fokus på Søllerød. Kommunen skal bevare sit grønne præg med vekslen mellem natur og boliger.

24. Morten Munch

Holte

CV

 • 38 år, advokat og nordisk chefjurist i finansiel virksomhed
 • Har boet i Skovlykvarteret i Holte siden 2013
 • Gift med Maja og har to børn på hhv. 6 og 9 år på Skovlyskolen
 • Aktiv badmintonspiller, træner og leder i lokale, regionale og landsdækkende foreninger
 • Mere end 20 års bestyrelsesarbejde i Venstre og VU herunder 
  Venstre i København og de seneste 8 år Rudersdal kommuneforening samt kreds

MÆRKESAGER

Rudersdal har den rigtige ledelse og retning. Den vil jeg støtte op om. Jeg går ind for frihed under ansvar og rettidig omhu i økonomien. Der skal re høj faglighed og udvikling i skolen. Foreningslivet skal prioriteres, og vi skal sikre gode rammer for idrætten herunder sikre byggeriet af ny idrætshal i Holte-området hurtigst muligt samt udnyttelse af den lukkede svømmehal på Skovlyskolen. 

25. knud riedel

skodsborg

CV

 • Tidl. radio/TV-forhandler i 33 år
 • Formand for Skodsborg Vikingelaug i 16 år

MÆRKESAGER

Folkesundhed - vinterbadning - opførelse af nyt badehus i Skodsborg Strandpark