Venstre i Rudersdal stiller med et stærkt kandidatfelt af 25 kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021. I Venstre har vi sidestillet opstilling. Det gør, at de personlige stemmer afgør, hvem der vælges 16. november 2021. Jens Ive er spidskandidat - eller som vi kalder det borgmesterkandidat. Nedenfor kan du se kandidaterne. En række af kandidaterne har egne sider, som du kan komme videre til ved at klikke på billedet.

1. JENS IVE

Rudersdal

CV

 • 66 år, Borgmester i Rudersdal siden 2012
 • Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2002
 • Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Landsforening

MÆRKESAGER

Respekt for andre, og andres værdier danner grundlaget for et velfungerende nærdemokrati. Høj kvalitet til børn og unge, sammenhæng for familien og en tryg senioralder. Rudersdal kommune, kommunen for de tre generationer - Danmarks bedste bokommune.

2. Randi Mondorf

Holte

CV

 • 60 år, cand.merc.
 • Har boet i Holte i 30 år og har 3 voksne børn
 • 12 år i Kommunalbestyrelsen 
 • Formand Erhvervsudvalget samt tidl. formand for Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
 • Har været medlem af Regionsrådet i 8 år
 • Medlem af Europarådet, Monitoring Committee
 • Formand for bestyrelsen Mercy Ships Danmark

MÆRKESAGER

Jeg brænder for at skabe og udvikle de bedst mulige rammer for vores hverdag i Rudersdal og passe på vores dejlige natur - alt det, som gør os glade for at bo og drive virksomhed i Rudersdal.

https://www.facebook.com/RandiMondorfVenstre

3. Jens Darket

Birkerød

CV

 • 62 år, civilingeniør og HD i Regnskab
 • Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Gift med Mette og sammen har vi 3 børn
 • Bor på Ravnsnæsset og før da i Holte
 • Aktiv i ungdomsteaterforeningen Limenas spejderne Frederikslund Gruppe, skolebestyrelse og  grundejerforening

MÆRKESAGER

Mine hjertesager er: En skolegang med ambitioner, en tryg opvækst, et alsidigt fritidsliv og renere vandmiljø i en veldrevet kommune.

4. Malene Barkhus

Vedbæk

CV

 • 39 år. Bor i Vedbæk med min mand Jesper og vores to børn
 • Kundeansvarlig for retailkunder, Microsoft
 • Medlem af Venstres Udviklingsudvalg v. Tommy Ahlers
 • Udvalgsformand, Frederiksberg Kommune (2014-2018)
 • Gruppeformand Venstres Gruppe, Frederiksberg (2014-2018)
 • Formand for Slotskredsen for Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (2009-2021

MÆRKESAGER

Vores børn fortjener det bedste. Deres fremtid afhænger af det, vi giver dem med. Derfor skal 95% af alle lektioner i folkeskolen være med lærere, uddannet i det fag, de underviser i.

5. Klaus Nørby Jakobsen

Birkerød

CV

 • 56 år
 • Boet i Birkerød siden 1996
 • Gift med Mette og har 3 voksne børn som alle har gået på Høsterkøb/Sjælsøsskolen samt på Birkerød Gymnasium
 • Partner i en software virksomhed og ekstern lektor på CBS.
 • Tidligere udvilklingschef på Birkerød Gymnasium og direktør i Dansk Tennis Forbund
 • Har siden 2002 været aktiv frivillig i Skjold Birkerød, Birkerød Tennis Klub, Limenas og som mangeårig formand for Team Rudersdal

MÆRKESAGER

Vi fortjener bedre faciliteter til idrætslivet. Vores lokale erhvervsliv skal have gode forhold.

6. Anika Rée

Nærum

CV

 • 44 år Salg- og marketingchef
 • Bor i Nærum med mine 2 piger på 4 og 9
 • I kommunalbestyrelsen i 2 perioder
 • Næstformand Social- og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Erhvervsudvalget
 • Opvokset i Vedbæk/Trørød og arbejder i Holte

MÆRKESAGER

Børn skal ikke puttes i kasser. Jeg vil have fokus på den enkeltes potentiale, og at vi siger fra overfor en usund perfektheds- og præsentationskultur

7. Jens Kloppenborg

vedbæk

CV

 • 51 år - bor i Vedbæk med sin hustru Lone og deres to børn Ida på 14 og Emma på 11
 • Næstformand for skolebestyrelsen på Vedbæk skole
 • Uddannet journalist ved Danmarks Journalisthøjskole
 • Journalist, redaktør og programmedarbejder ved Danmarks Radio gennem flere år
 • Informationschef i Københavns kommune og personlig rådgiver for fhv. borgmester Søren Pind
 • Særlig rådgiver for flere Venstreministre og pressechef i Venstre
 • Iværksætter med analysevirksomhed i København, Singapore og Manila, solgt til Retriever AB

MÆRKESAGER

Mit fokus på højere trivsel, faglighed og ikke mindst dannelse, fra mine syv år i skolebestyrelsen på Vedbæk skole, vil jeg tage med mig ind i kommunalbestyrelsen. Jeg vil give mere frihed til at de enkelte skoler, børnehaver og plejehjem kan udrette en forskel. Flere og bedre fritidsaktiviteter til vores børn og unge i Rudersdal. Rudersdal skal fortsat være hovedstadens grønne oase uden fortætning af byggeri. Det kræver at intentionerne i vores lokalplaner holdes.

Mail: jens@kloppe.dk Mobil: 2615 2497

8. Henrik Bach Mortensen

Søllerød

CV

 • 65 år - Cand. polit – bor i Søllerød
 • Fhv. politisk direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation
 • Fhv. Leder af Venstres Politisk-økonomiske sekretariat i Folketinget
 • Politisk erfaring: Elevråd Holte Gymnasium og Venstres Hovedbestyrelse
 • Medlem af Gladsaxe Byråd 2017-2020
 • Vicepresident i det europæiske liberale parti ALDE

MÆRKESAGER

Rudersdal skal være Danmarks bedste kommune: Grønne områder, skoler i top, trygge daginstitutioner, glad alderdom, aktiv idræt, lav skat, gode muligheder for erhverv

9. Maiken Andersen

Nærum

CV

 • 50 år, gift med Flemming og vi har 2 voksne drenge
 • Bor i Nærum
 • Leder af integreret institution og ressourcegruppe
 • Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre i Søllerød i 8 år

MÆRKESAGER

Jeg vil arbejde for: Frihed for alle til at tage ansvar for eget liv, når man kan. At alle får mulighed for at være i sociale fællesskaber.

10. Per Carøe

Trørød

CV

 • Jeg er 62 år og driver selvstændig virksomhed
 • Bor i 2950 Trørød
 • Er medlem af Kommunalbestyrelsen
 • Medlem af Byplan, Bycenter samt Kultur & Fritid udvalgene
 • Tidligere formand for skolebestyrelse på Trørødskolen

MÆRKESAGER

Jeg brænder for borgerinvolvering, aktivering af Ungestrategien, udvikling af kultur- og idræts faciliteter og anvendelse af Rudersdals fantastiske natur

www.5caroe.dk og www.Facebook.com/5caroe

11. AleXander Foged

VU - Holte

CV

 • Fylder 18 år til november 2021
 • Går i gymnasiet og er medlem af elevrådet
 • Bor og opvokset i Holte -Medlem af VU siden 2018
 • Formand VU i Rudersdal

MÆRKESAGER

Rudersdal er en fantastisk kommune - men vi kan gøre den endnu bedre. Den unge stemme skal høres, den grønne dagsorden kræver handling, og skolen mangler nytænkning.


https://www.facebook.com/FogedAlexander

12. Anders modey

Birkerød

CV

 • 37 år,  Account manager
 • Gift med Julie, vi bor i Birkerød
 • Flerårig næstformand VU i Birkerød
 • Konstitueret  formand VU Birkerød
 • Bestyrelsesmedlem for VU i Venstre Birkerød

MÆRKESAGER

Jeg elsker Birkerød og brænder for at gøre en forskel for vores lokalmiljø og specielt gøre de unges stemmer hørt. Birkerød skal være aktiv, livlig, grøn og sikker for alle.

13. Sven Kolstrup

Birkerød

CV

 • Partner i konsulentvirksomheden Faarup&Partners A/S
 • Tidligere direktør i IBM Danmark
 • Gift og har boet i Birkerød i 37 år
 • Børnebørn der går på Søholmskolen, Bistrup
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre, Birkerød
 • Præsident Birkerød Rotary Club

MÆRKESAGER

Rudersdal Kommune skal være: Landets bedste kommune til en fornuftig grøn omstilling. Førende i effektiv brug af borgervenlig digitalisering. Konstant fokuseret på at forbedre forholdene til det private erhvervsliv. En kommune ALLE har lyst til at vokse op og blive boende i.

14. Lars Neumann

Trørød

CV


MÆRKESAGER


15. Søren Hyldgaard

Birkerød

CV

 • 49 år, 3 børn 21, 18 og 13 år
 • Bor i Birkerød, ejer af virksomhed
 • I kommunalbestyrelsen fra 2010-2019. Erfaring fra: -Fmd. Musikskolerådet + lokale beskæftigelsesråd
 • Bestyrelsesmedlem Væksthuset  Hovedstadsregionen
 • Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
 • Folkeoplysningsudvalg, Vedbæk Havn, skolebestyrelser
 • Birkerød Idrætscenter brugerråd.

MÆRKESAGER

Mere frihed og færre regler. Jeg genopstiller for inspirerende undervisning og høj faglighed i skoler. Bekæmp bandekriminalitet. Levende bycentrum. Grøn kommune. Respekt for de ældre. 

16. Ulrik Iversen

Søllerød

CV

 • 66 år og advokat i Nærum (hjemmekontor)
 • Bor i Nærum med min hustru og vi har 2 voksne børn
 • Formand for Venstre Vælgerforening i Søllerød  i 8 år
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre i Rudersdal
 • Medlem af Kredsbestyrelsen
 • 2. suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen

MÆRKESAGER

Jeg kæmper for at Rudersdal har de bedste skoler, daginstitutioner, beskyttet naturområder, økosystemer og biodiversitet, og vil aflevere et bedre miljø til kommende generationer.

17. Niels Bundsgaard

Trørød

CV

 • 75 år, bor i Trørød
 • Jagerpilot i Flyvevåbnet, Luftkaptajn, Vicepræsident i Star Air
 • Næstformand i Søllerød vælgerforening og bestyrelsesmedlem i Rudersdal kommuneforening samt medlem af Kredsbestyrelsen

MÆRKESAGER

Venstre i Rudersdal har i mere end 30 år gjort kommunen til en af de bedste i Danmark, det vil jeg kæmpe for at gøre endnu bedre – derfor stiller jeg op til KV21.

18. Karin Vith Ankerstjerne

Trørød

CV

 • 52 år, bor i Birkerød
 • Forretningsudvikler og projektleder
 • Medlem af Venstre i knap 30 år
 • Stiftede Hørsholm-Karlebo VU
 • Har arbejdet for Venstre i Folketinget
 • Medlem af Kredsbestyrelsen

MÆRKESAGER

Jeg stiller op for at støtte op om den gode udvikling Rudersdal Kommune er i.

19. Jesper Winther Andersen

Høsterkøb

CV

 • 69 år, journalist, redaktør, kommunikationsrådgiver
 • Bor i Høsterkøb med Susanne og ”æslet&hunden” (kendt fra Facebook) 
 • Formand for Høsterkøb Grundejerforening, formand for Rudersdaldal Erhvervsforening, medlem af bestyrelsen i Vedbæk Havn, tidligere medlem af byrådet i Birkerød.

MÆRKESAGER

Jeg stiller op for at medvirke til at gøre en god kommune bedre. Mere frihed og færre regler. Bedre vilkår for erhvervslivet. Bevare vores grønne områder og værne om miljøet i vores mange perler – bl.a. Høsterkøb. Mere fokus på klimaindsatsen. Respektere og huske vores ældre.


20. Esma Birdi

Holte

CV


MÆRKESAGER


21. peter w. ø. larsen

Birkerød

CV

 • 70 år har boet i Bistrup i 35 år
 • Statsaut. revisor – egen virksomhed
 • Har altid interesseret mig i lokalsamfundet, lokal- og landspolitik

MÆRKESAGER

Mit lokalpolitiske mål er fortsat at styrke samarbejdsklima erhverv/kommune, aktivere kommune til bekæmpelse af kriminalitet og bevare Bistrups særpræg


22. Ulla thillerup

Nærum

CV

 • Bor i Nærum
 • Selvstændig frisør på Trørød torv
 • Gl. Holte menighedsråd i 12 år
 • Formand for Rudersdal Folkemødedag
 • Tidl. Vedbæk gardens bestyrelse
 • Sekretær i Venstre i Søllerød
 • 1 suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen .

MÆRKESAGER

Sætter stor pris på bevarelse af lokalområderne med grønne områder samt lokal handel bl.a. i Gl. Holte, Trørød og Nærum. 

23. Lars Kristensen

Søllerød

CV

 • 75 år, konsulent/pensionist
 • Bopæl: Søllerødvej i Søllerød
 • Politisk aktiv i over 50 år i Venstre
 • Tidl. amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester
 • Formand for Søllerød Grundejerforening
 • Medlem af Skatteankenævnet

MÆRKESAGER

Jeg er fortsat en aktiv ”spiller” i udviklingen af Rudersdal med fokus på Søllerød. Kommunen skal bevare sit grønne præg med vekslen mellem natur og boliger.

24. Morten Munch

Holte

CV

 • 38 år, advokat og nordisk chefjurist i finansiel virksomhed
 • Har boet i Skovlykvarteret i Holte siden 2013
 • Gift med Maja og har to børn på hhv. 6 og 9 år på Skovlyskolen
 • Aktiv badmintonspiller, træner og leder i lokale, regionale og landsdækkende foreninger
 • Mere end 20 års bestyrelsesarbejde i Venstre og VU herunder 
  Venstre i København og de seneste 8 år Rudersdal kommuneforening samt kreds

MÆRKESAGER

Rudersdal har den rigtige ledelse og retning. Den vil jeg støtte op om. Jeg går ind for frihed under ansvar og rettidig omhu i økonomien. Der skal re høj faglighed og udvikling i skolen. Foreningslivet skal prioriteres, og vi skal sikre gode rammer for idrætten herunder sikre byggeriet af ny idrætshal i Holte-området hurtigst muligt samt udnyttelse af den lukkede svømmehal på Skovlyskolen. 

25. knud riedel

skodsborg

CV


MÆRKESAGER