Bestyrelse - Søllerød

12. september 2018

Venstre i Søllerød er den ene af Venstres to vælgerforeninger i Rudersdal Kommune. Sammen med Venstre i Birkerød er vi med i kommuneforeningen Venstre i Rudersdal, der primært forestår de kommunale valg og valg til Venstres kandidatbestyrelse for Rudersdalkredsen og regionsbestyrelse for Hovedstadsregionen.

Ulrik Iversen

Formand

E-mail: advui@mail.dk

Telefon: 20 91 08 44

Jacob Tøjner

Næstformand

E-mail: jt@sanktpetri-advokater.dk Telefon: 21 60 49 83

Maiken Andersen

Kasserer

E-mail: maikenandersen1@gmail.com Telefon: 22 24 98 48

Rune Kjeldsen

Medlem

E-mail: vrukj@ft.dk

Telefon: 33 37 54 60

Niels A. Bundsgaard

Medlem

E-mail: n.bundsgaard@mail.dk

Telefon: 26 23 08 96

Ulla Thillerup

Medlem

E-mail: ulla@thillerup.com

Telefon: 40 62 13 88

Henrik Carøe gjellebøl

Suppleant

E-mail: mail@gjelleboel.com  

Telefon: 21 45 62 50